Domov admin 4 januára, 2023

SmartBooks
revolúcia v učení

Prvá inteligentná cvičebnica žiaka vyskúša, vysvetlí mu, čo nevie a precvičuje ho až do naučenia.
Obsahuje celé učivo ZŠ a 6 predmetov SŠ.
Dieťa sa učí samo.

SmartBooks
revolúcia v učení

Prvá inteligentná cvičebnica žiaka vyskúša, vysvetlí mu, čo nevie a precvičuje ho až do naučenia.
Obsahuje celé učivo ZŠ a 6 predmetov SŠ.
Dieťa sa učí samo.

Vyskúšajte revolučnú metódu
Čo je to Smartbooks?

Predstavte si, že máte doma vlastného súkromného učiteľa, ktorý vie so žiakom precvičovať učivo až do úplného naučenia. Ovláda všetky školské predmety.
Presne pozná vedomosti a prácu žiaka.

SmartBooks je aplikácia, ktorá toto všetko a ešte oveľa viac dokáže.

Vyberte si ročník učiva

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Slovenský
jazyk

Matematika

Vlastiveda

Informatika

Etická
výchova

Anglický
jazyk

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

Náboženská
výchova

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Vlastiveda

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

Náboženská
výchova

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Vlastiveda

Informatika

Etická
výchova

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Slovenský
jazyk

Prvouka

Vlastiveda

Etická
výchova

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Biológia

Občianska
náuka

Náboženská
výchova

Systém zahŕňa predmety

Inteligentný systém učenia

Jedinečnosť riešenia

  • Smart učenie - oveľa rýchlejšie a ľahšie sa naučí
  • Žiak sa učí sám!
  • Súťaže v učení: Rakety a Sieň slávy deti milujú
  • Individuálny prístup
  • Jedinečný pre domáce učenie i ako doučovanie
  • Presný prehľad o učení i vedomostiach žiaka
  • Učiteľa i rodiča odbremeňuje, deti vedia viac
  • Ideálny aj pre deti so ŠVVP

26 000+ aktívnych používateľov

Pravidelne ho využíva viac ako 24 000 detí. Škola hrou vedie k lepším výsledkom.

2 000+ učiteľov

Používa ho viac než 2 000 učiteľov na:
domáce úlohy, testy, suplovanie, dištančné vyučovanie, interaktívna tabuľa...

102 000+ úloh

Špeciálne náučné úlohy s vysvetlením sú základom efektívneho učenia sa.

„SmartBooks je pre učiteľov a rodičov, ktorí chcú, aby ich deti učenie bavilo a vedeli oveľa viac.”


Pre koho je SmartBooks určený?

Pre rodičov

Pre učiteľov

Zakladateľom SmartBooks je

Naše ocenenia

SmartBooks podporili

Čo si myslia rodičia a učitelia o SmartBooks?

Povedali o nás

Napísali o nás

Viac info o vzniku a priebehu celého projektu si môžete prečítať v článku, ktorý o nás napísal Forbes.

Vyskúšajte si SmartBooks
úplne bezplatne

Predtým, než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu SmartBooks úplne zadarmo. Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre vás.

Viac sa dozviete v linku nižšie.

Naši partneri:

Novinka:

WEBINÁRE

pre UČITEĽOV

pre RODIČOV