Slovenský jazyk – Témy 4. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Slovenský jazyk

Témy učiva - 4. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1679 náučných úloh v týchto témach:

1. Literatúra (úryvok, dialóg, bájka, komiks, rozhlas, televízia)

2. Podstatné mená – pád (2. časť)

3. Opakovanie učiva 3. ročníka

4. Tvorenie slov predponami

5. Vybrané slová po B a M

6. Delenie hlások podľa znelosti

7. Spodobovanie spoluhlások

8. Priama reč

9. Podstatné mená – definícia, vlastné a všeobecné

10. Prídavné mená

11. Zámená

12. Číslovky

13. Slovesá

14. Ohybné slovné druhy

15. Neohybné slovné druhy (1. časť)

16. Sloh

17. Cvičenie – vybrané slová po B (1. časť)

18. Cvičenie – vybrané slová po P (1. časť)

19. Cvičenie – vybrané slová po S (1. časť)

20. Cvičenie – vybrané slová po V (1. časť)

21. Cvičenie – spodobovanie ž/š na konci slov

22. Cvičenie – spodobovanie b/p vo vnútri slov – b/p

23. Podstatné mená – rod

24. Podstatné mená – číslo

25. Podstatné mená – pád (1. časť)

26. Cvičenie – skloňovanie podstatných mien

27. Cvičenie – pád podstatných mien

28. Cvičenie – spodobovanie b/p na konci slov

29. Cvičenie – spodobovanie d/t na konci slov

30. Cvičenie – spodobovanie ď/ť na konci slov

31. Cvičenie – spodobovanie dz/c, dž/č na konci slov

32. Cvičenie – spodobovanie g/k na konci slov

33. Cvičenie – spodobovanie h/ch na konci slov

34. Cvičenie – spodobovanie z/s na konci slov

35. Vybrané slová po S, V a Z

36. Neohybné slovné druhy (2. časť)

37. Cvičenie – spodobovanie (1. časť)

38. Cvičenie – spodobovanie (2. časť)

39. Cvičenie – vybrané slová po M (1. časť)

40. Cvičenie – vybrané slová po M (2. časť)

41. Cvičenie – vybrané slová po B (2. časť)

42. Cvičenie – vybrané slová po P (2. časť)

43. Cvičenie – vybrané slová po R (1. časť)

44. Cvičenie – vybrané slová po R (2. časť)

45. Cvičenie – vybrané slová po S (2. časť)

46. Cvičenie – vybrané slová po V (2. časť)

47. Cvičenie – vybrané slová po Z

48. Cvičenie – spodobovanie d/t, ď/ť vo vnútri slov

49. Cvičenie – spodobovanie spoluhlások vo vnútri slov – dz/c, dž/č

50. Cvičenie – spodobovanie z/s, ž/š vo vnútri slov

51. Cvičenie – spodobovanie h/ch, v/u vo vnútri slov

52. Vybrané slová po P a R

53. Spodobovanie – opakovanie (výber, 1. časť)

54. Vybrané slová po B – výber i/í, y/ý

55. Spodobovanie – opakovanie (výber, 2. časť)

56. Vybrané slová po M – výber i/í, y/ý

57. Vybrané slová po R – výber i/í, y/ý

58. Vybrané slová po P – výber i/í, y/ý

59. Vybrané slová po Z – výber i/í, y/ý

60. Vybrané slová po S – výber i/í, y/ý

61. Vybrané slová po V – výber i/í, y/ý

62. 1. písomná práca

63. 2. písomná práca

64. 3. písomná práca

65. 4. písomná práca

66. 1. diktát – opakovanie učiva z 3. ročníka

67. 2. diktát – vybrané slová po B, M

68. 3. diktát – vybrané slová po P, R

69. Literatúra – tvorba knihy

70. 4. diktát – vybrané slová po S, V, Z

71. 5. diktát – spodobovanie

72. 6. diktát – opakovanie učiva za 1. polrok

73. 7. diktát – vlastné podstatné mená

74. 8. diktát – ohybné slovné druhy

75. 9. diktát – neohybné slovné druhy

76. 10. diktát – opakovanie učiva zo 4. ročníka

77. Podstatné mená – pád – N, G, D, A

78. Pravopisné cvičenie – vybrané slová po B, M

79. Pravopisné cvičenie – vybrané slová po P, R

80. Pravopisné cvičenie – vybrané slová po S, V, Z

81. Pravopisné cvičenie – spodobovanie spoluhlások na konci slov

82. Pravopisné cvičenie – spodobovanie spoluhlások vo vnútri slov

83. Pravopisné cvičenie – spodobovanie spoluhlások na hranici slov pri splývavej výslovnosti

84. Cvičenie – znelé a neznelé párové spoluhlásky

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.