Fyzika – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Fyzika

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 191 náučných úloh v týchto témach:

1. Meranie teploty. Teplomer

2. Meranie času. Meranie teploty v priebehu času

3. Vyparovanie

4. Tlak vzduchu a var

5. Kondenzácia

6. Modelovanie dažďa

7. Topenie

8. Tuhnutie

9. Meteorologické pozorovania

10. Teplo. Predstavy o teple

11. Šírenie tepla. Kalorimeter I.

12. Výmena tepla medzi horúcou a studenou vodou

13. Výmena tepla medzi kovmi a vodou

14. Látka a teplo. Hmotnostná tepelná kapacita. Výpočet tepla

15. Výpočet tepla

16. Teplo a premeny skupenstva látok

17. Var

18. Teplo. Predstavy o teple (učivo nad rámec ŠVP)

19. Energetická hodnota potravín

20. Tepelný motor a parný stroj

21. Spaľovacie motory

22. Kalorimetrická rovnica (nad rámec ŠVP)

23. Šírenie tepla. Kalorimeter II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.