Nemecký jazyk – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Nemecký jazyk

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1611 náučných úloh v týchto témach:

1. Číslovky do 1 000 000 I.

2. Digitálny čas I.

3. Ručičkový čas I.

4. Modálne slovesá I.

5. Slovesá s odlúčiteľnou predponou I.

6. Skloňovanie podstatných mien po určitom člene I.

7. Skloňovanie podstatných mien po neurčitom člene I.

8. Predložky s datívom I.

9. Predložky s akuzatívom I.

10. Opytovacia veta I.

11. Perfektum pravidelných slovies I.

12. Préteritum haben, sein I.

13. Číslovky do 1 000 000 II.

14. Digitálny čas II.

15. Ručičkový čas II.

16. Modálne slovesá II.

17. Slovesá s odlúčiteľnou predponou II.

18. Skloňovanie podstatných mien po určitom člene II.

19. Skloňovanie podstatných mien po neurčitom člene II.

20. Predložky s datívom II.

21. Predložky s akuzatívom II.

22. Opytovacia veta II.

23. Perfektum pravidelných slovies II.

24. Préteritum haben, sein II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.