Geografia – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Geografia

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 408 náučných úloh v týchto témach:

1. Juhozápadná Ázia II

2. Vodstvo Ázie II.

3. Juhovýchodná Ázia II

4. Osídlenie sveta

5. Obyvateľstvo

6. Poloha a pobrežie Afriky

7. Povrch Afriky

8. Podnebie Afriky

9. Vodstvo Afriky

10. Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky

11. Obyvateľstvo a sídla Afriky

12. Severná Afrika

13. Stredná Afrika

14. Južná Afrika

15. Opakovanie Afrika

16. Poloha a pobrežie Ázie

17. Povrch Ázie

18. Podnebie Ázie

19. Vodstvo Ázie I.

20. Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie

21. Obyvateľstvo a sídla Ázie

22. Hospodárstvo Ázie

23. Juhozápadná Ázia I

24. Južná Ázia

25. Juhovýchodná Ázia I.

26. Východná Ázia

27. Severná Ázia

28. Stredná Ázia

29. Opakovanie Ázia

30. Cvičenie – 53 hlavných miest štátov Ázie (učivo nad rámec ŠVP)

31. Cvičenie – 55 hlavných miest štátov Afriky (učivo nad rámec ŠVP)

32. Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie (učivo nad rámec ŠVP)

33. Obyvateľstvo a sídla Afriky (učivo nad rámec ŠVP)

34. Juhovýchodná Ázia (učivo nad rámec ŠVP)

35. Slepá mapa Afriky

36. Slepá mapa Ázie

37. Slepé mapy Ázie – štáty, mestá

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.