Občianska náuka – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Občianska náuka

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 312 náučných úloh v týchto témach:

1. Občan a štát

2. Prečo a kde vznikli štáty?

3. Ako plní štát svoje poslanie

4. Občianska spoločnosť a štát

5. Demokracia a občianska kultúra

6. O čo sa opiera demokracia?

7. Právny štát

8. Základné ľudské práva a slobody

9. Čo sú ľudské práva?

10. Dokumenty o ľudských právach

11. Rovnosť medzi ľuďmi a diskriminácia

12. Práva, povinnosti a zodpovednosť

13. Základné práva detí

14. Ďalšie práva detí

15. Ako dosiahnuť rešpektovanie ľudských práv?

16. Občan a právo

17. Európska právna kultúra

18. Právo je systém

19. Odvetvia práva

20. Z dielne zákonodarcu

21. Uskutočňovanie práva

22. Aplikácia práva

23. Ochrana spotrebiteľa

24. Čo musíme vedieť pri reklamovaní výrobkov?

25. Na koho sa ako spotrebitelia môžeme obrátiť?

26. Občianske právo – ochrana spotrebiteľov

27. Rodinné právo

28. Občianske právo

29. Trestné právo

30. Odvetvia práva – verejné a súkromné právo

31. Právne inštitúcie Slovenskej republiky

32. Právne normy

33. Vzťah štátu a práva – právne vedomie

34. Právny poriadok (systém) Slovenskej republiky

35. Formy vlády

36. Štát a jeho podstata

37. Zložky štátnej moci

38. Funkcie štátu

39. Zákonodarná moc

40. Niet práv bez povinnosti a zodpovednosti

41. Základné práva detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa

42. Rovnaký prístup ku všetkým deťom

43. Právo na život

44. Právo na zdravie

45. Právo na názor a informácie

46. Práva menšín – menšiny a ich ochrana

47. Právo na vzdelanie a hru

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.