Informatika – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Informatika

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 193 náučných úloh v týchto témach:

1. Informácie okolo nás

2. Počítače včera a dnes

3. Počítač ako stavebnica

4. Digitálny svet

5. Súbory – informácie v počítači

6. Programovanie

7. Komunikácia. Počítač v sieti

8. Operačný systém, archivovanie údajov

9. Ochrana počítača

10. Licencie programov

11. Lokálna sieť

12. História internetu a počítačové siete

13. EXCEL

14. Imagine

15. Internet

16. Počítačová grafika

17. Bit, bajt a číselné sústavy

18. Informácie

19. Práca s videom – WINDOWS MOVIE MAKER

20. Skratky používané v informatike

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.