Slovenský jazyk – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Slovenský jazyk

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1420 náučných úloh v týchto témach:

1. Opakovanie z 5. ročníka

2. 1. kontrolný diktát (opakovanie 5. ročníka)

3. Rozhovor

4. Osobné zámená I.

5. Osobné zámená II

6. Privlastňovacie zámená

7. Osobné základné a osobné privlastňovacie zámená – cvičenia

8. Argument

9. Komunikácia

10. Predložky

11. Slovníky

12. Slangové slová

13. Neutrálne a citovo zafarbené slová

14. Tvorenie slov predponami

15. Tvorenie slov príponami

16. Tvorenie slov skladaním

17. Tvorenie slov – opakovanie

18. Opisný slohový postup

19. Statický opis

20. Dynamický opis

21. Podstatné mená, konkrétne a abstraktné

22. Vokatív

23. Prídavné mená – opakovanie z 5. ročníka

24. Vzťahové prídavné mená

25. Charakteristika

26. Privlastňovacie prídavné mená I.

27. Privlastňovacie prídavné mená II.

28. 2. kontrolný diktát (prídavné mená)

29. Slovesá, vykanie

30. Rozdelenie slovies

31. Opakovanie gramatických kategórií z 5. ročníka

32. Slovesá – precvičovanie osoba, číslo, čas

33. Zvratné slovesá

34. Slovesá – plnovýznamové, neplnovýznamové – cvičenie

35. Rozprávanie – opakovanie

36. Rozprávanie

37. Ja – rozprávanie

38. Slovesný spôsob I.

39. Slovesný spôsob II.

40. Podmieňovací spôsob – tvorba – cvičenie

41. 3. kontrolný diktát (slovesá)

42. On – rozprávanie

43. Príslovky

44. Priama reč

45. Citoslovcia

46. Podmet

47. Prísudok

48. Hlavné vetné členy, prisudzovací sklad, zhoda, dvojčlenná veta

49. Projekt

50. 4. kontrolný diktát (zhrnutie 6. ročníka)

51. Príslovia

52. Porekadlá

53. Pranostiky

54. Hádanky

55. Anekdoty

56. Literatúra: Turčín Poničan – báseň

57. Literatúra: Milan Rúfus – Popoluškine šaty

58. Literatúra: Ján Smrek – Oči

59. Literatúra: Umelecké básnické prostriedky: metafora, básnický prívlastok

60. Literatúra: Daniel Hevier – Pieseň pre tvoje uši

61. Literatúra: Ľuboš Zeman – V dolinách

62. Literatúra: Jana Kirschner – Pokoj v duši

63. Literatúra: Kamil Peteraj – Horehronie

64. Literatúra: Populárna pieseň, detská populárna pieseň, evergreen

65. Literatúra: Kačička divoká

66. Literatúra: Išli hudci horou

67. Literatúra: Ján Botto – Lucijný stolček

68. Literatúra: Ľudmila Podjavorinská – Čakanka

69. Literatúra: Rým, slabičné verše

70. Literatúra: P. O. Hviezdoslav – Zuzanka Hraškovie

71. Literatúra: Balady

72. Literatúra: Opakovanie a zhrnutie učiva tematického celku Balady

73. Literatúra: Ezop – O vtákoch, zvieratách a netopierovi

74. Literatúra: Ezop – O nenásytnej líške

75. Literatúra: Ezop – O vrane a krčahu s vodou

76. Literatúra: Jonáš Záborský – Tulipán a fialka; Netopieri

77. Literatúra: Daniel Naborowski – Líška a lasica

78. Literatúra: A. Krylov – Vrana a líška

79. Literatúra: Peter Petiška – Havran a líška

80. Literatúra: Bájky

81. Opakovanie a zhrnutie učiva tematického celku Bájky

82. Literatúra: Ázijské báje – Kozmické vajce

83. Literatúra: Indiánske báje – Deti boha Slnka

84. Literatúra: Báje starých Egypťanov – Zrodenie sveta

85. Literatúra: Literatúra: Grécke báje – Daidalos a Ikaros

86. Literatúra: Vnútorná kompozícia diela

87. Literatúra: Slovenská báj – Tatranská Kikimora

88. Literatúra: Zdenka Laciková – Zakliata Kráľova hoľa

89. Literatúra: Jozef Cíger Hronský – Prečo je Váh divá rieka

90. Literatúra: Opakovanie a zhrnutie učiva tematického celku Báje

91. Literatúra: Mark Twain – Princ a bedár

92. Literatúra: Martin Rázus – Maroško

93. Literatúra: Jaroslav Rezník – Oči plné oblohy

94. Literatúra: Poviedka

95. Literatúra: Marta Hlušíková – Bojujeme u riaditeľa

96. Literatúra: Katarína Gillerová – Môj mladší brat a ja

97. Literatúra: Opakovanie a zhrnutie učiva tematického celku Literatúra pre deti

98. Literatúra: Rudo Moric – Z poľovníckej kapsy

99. Literatúra: James Oliver Curwood – Kočovníci severu

100. Literatúra: Dick King-Smith: Ja a moja príšera

101. Opakovanie a zhrnutie učiva tematického celku Dobrodružná literatúra

102. Literatúra: Dobrodružná literatúra

103. Literatúra: Detektívna literatúra

104. Literatúra: Dramatické umenie – rozhlasová hra

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.