Fyzika – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Fyzika

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 146 náučných úloh v týchto témach:

1. Smart opakovanie

2. Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, tekutosť, deliteľnosť

3. Využitie vlastností kvapalín

4. Meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom

5. Jednotky objemu 1 ml, 1 l

6. Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť

7. Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov

8. Jednotka hmotnosti

9. Dĺžka. Odhad dĺžky

10. Jednotky dĺžky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km

11. Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov, pevných látok a telies

12. Vplyv hmotnosti a objemu na správanie sa telies v kvapalinách a plynoch

13. Hustota pevných telies

14. Hustota kvapalín

15. Vplyv teploty na hustotu

16. Hustota plynov

17. Meranie hmotnosti telies

18. Vlastnosti pevných látok a telies

19. Telesá a látky

20. Objem pevného telesa

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.