Matematika – Témy 3. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Matematika

Témy učiva - 3. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1013 náučných úloh v týchto témach:

1. Opakovanie učiva 2. ročníka (1. časť)

2. Opakovanie učiva 2. ročníka (2. časť)

3. Opakovanie učiva 2. ročníka (3. časť)

4. Opakovanie učiva 2. ročníka (4. časť)

5. Cvičenie – písomné sčítanie a odčítanie do 100

6. Cvičenie – písomné sčítanie a odčítanie do 100

7. Cvičenie – sčítanie a odčítanie do 100 (1. časť) (dynamické)

8. Cvičenie – sčítanie a odčítanie do 100 (2. časť) (dynamické)

9. Násobenie – princíp násobenia

10. Delenie – princíp delenia

11. Niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej

12. Delenie na rovnaké časti

13. Cvičenie – Násobenie a delenie (dynamické)

14. Násobenie a delenie 1 (dynamické)

15. Násobenie a delenie 2 (1. časť) (dynamické)

16. Násobenie a delenie 2 (2. časť)

17. Násobenie a delenie 3 (1. časť) (dynamické)

18. Násobenie a delenie 3 (2. časť)

19. Precvičenie násobenia a delenia 1, 2, 3

20. Slovné úlohy – násobenie a delenie 1, 2, 3 (dynamické)

21. Cvičenie – Precvičenie násobenia a delenia 1, 2, 3 (dynamické)

22. Cvičenie – Rovnice na násobenie a delenie 1, 2, 3 (dynamické)

23. Násobenie a delenie 4 (1. časť)

24. Násobenie a delenie 4 (2. časť)

25. Násobenie a delenie 5 (1. časť) (dynamické)

26. Násobenie a delenie 5 (2. časť)

27. Násobenie a delenie 0

28. Precvičenie násobenia a delenia 0 až 5

29. Slovné úlohy – násobenie a delenie 0 – 5 (dynamické)

30. Cvičenie – Príklady na násobenie a delenie 0 až 5 (dynamické)

31. Cvičenie – Rovnice na násobenie a delenie 0 až 5 (dynamické)

32. 1. písomná práca

33. Prirodzené čísla do 1 000 (1. časť)

34. Prirodzené čísla do 1 000 (2. časť)

35. Porovnávanie čísel v obore do 1 000

36. Zaokrúhľovanie čísel na desiatky

37. Čas (1. časť)

38. Čas (2. časť)

39. 2. písomná práca

40. Násobenie a delenie 6 (1. časť) (dynamické)

41. Násobenie a delenie 6 (2. časť)

42. Cvičenie – Príklady, rovnice na násobenie a delenie 6 (dynamické)

43. Násobenie a delenie 7 (1. časť)

44. Násobenie a delenie 7 (2. časť)

45. Precvičenie násobenia a delenia 0 až 7

46. Slovné úlohy – násobenie a delenie 0 – 7 (dynamické)

47. Cvičenie – Príklady na násobenie a delenie 0 až 7 (dynamické)

48. Cvičenie – Rovnice na násobenie a delenie 0 až 7 (dynamické)

49. Násobenie a delenie 8 (1. časť) (dynamické)

50. Násobenie a delenie 8 (2. časť)

51. Cvičenie – Príklady, rovnice na násobenie a delenie 8 (dynamické)

52. Násobenie a delenie 9 (1. časť) (dynamické)

53. Násobenie a delenie 9 (2. časť)

54. Cvičenie – Príklady, rovnice na násobenie a delenie 9 (dynamické)

55. Násobenie a delenie 10

56. Cvičenie – Príklady, rovnice na násobenie a delenie 0 až 10 (dynamické)

57. 3. písomná práca

58. Zaokrúhľovanie čísel na stovky

59. Prirodzené čísla do 10 000

60. Porovnávanie čísel v obore do 10 000

61. Zaokrúhľovanie čísel na tisícky

62. Cvičenie – Zaokrúhľovanie na desiatky, stovky, tisícky (dynamické)

63. Cvičenie – Premena jednotiek dĺžky (dynamické)

64. Jednotky dĺžky

65. Geometrické tvary

66. Stavby kociek

67. 4. písomná práca

68. Práca s tabuľkami a grafmi

69. Smart opakovanie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.