Dejepis – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Dejepis

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 317 náučných úloh v týchto témach:

1. Obrazy pravekej spoločnosti

2. Civilizácie starého orientu I.

3. Staroveké Grécko I.

4. Staroveký Rím – kráľovská doba

5. Korene stredoveku. Svet a ľudia za hranicami Ríma

6. Život v kamennej dobe – lovci a zberači

7. Kamenná doba – pastieri a roľníci

8. Človek objavuje meď a bronz

9. Človek využíva železo

10. Dávnoveké Grécko

11. Klasické Grécko

12. Macedónia a helenistický svet

13. Rímska republika I.

14. Rímske cisárstvo I.

15. Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte

16. Nové mocné kráľovstvá stredoveku

17. Kresťanstvo v Rímskej ríši

18. Ako sa žilo v stredoveku

19. Rytmus života

20. Kultúra, veda a umenie v stredoveku

21. Kresťanstvo si získalo Európu

22. Ľudia v pohybe. Sťahovanie národov a jeho dôsledky

23. Tri ríše raného stredoveku I.

24. Staroveké Grécko Roky (v príprave)

25. Tri ríše raného stredoveku II.

26. Staroveké Grécko II.

27. Rímska republika II.

28. Rímske cisárstvo II.

29. Civilizácie starého orientu II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.