Vlastiveda – Témy 3. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Vlastiveda

Témy učiva - 3. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 305 náučných úloh v týchto témach:

1. Miestna krajina

2. Jeseň a premeny obce, sviatky, tradície

3. Obec

4. Doprava v obci

5. Bezpečnosť na cestách

6. Bezpečnosť na cestách – dopravné značky, pravidlá cestnej premávky

7. Bezpečnosť na cestách – určovanie dopravných značiek

8. Orientácia podľa svetových strán

9. Určujeme svetové strany podľa poludňajšieho tieňa

10. Zima a premeny obce, sviatky, tradície

11. Plán obce

12. Športové a kultúrne podujatia v obci

13. Významní rodáci

14. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť v obci

15. Voľný čas trávime v obci a jej okolí

16. Naša obec

17. Chránime svoju obec a jej okolie

18. Jar a premeny obce, sviatky, tradície

19. Historické pamiatky a významné udalosti v obci

20. Povesti, básne a piesne z obce a jej okolia

21. Časová priamka

22. Slovensko na mape

23. Pohoria na mape Slovenska

24. Nížiny na mape Slovenska

25. Leto a premeny obce, prázdniny

26. Vodstvo na mape Slovenska

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.