Dejepis – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Dejepis

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 426 náučných úloh v týchto témach:

1. Svet zachvátený vojnou II.

2. Svet zachvátený vojnou I.

3. Svetová vojna a Slováci

4. Slovenský a český zahraničný odboj

5. Milan Rastislav Štefánik

6. Oslobodené Slovensko

7. Ako sa rodil mier

8. Nové štáty na mape Európy

9. Slovensko vstupuje do česko-slovenského štátu

10. Bratislava – hlavné mesto Slovenska

11. Ako sa Lenin dostal k moci

12. Mussolini a jeho čiernoodenci

13. Hitlerova diktatúra v Nemecku

14. Slovensko hľadá svoju cestu

15. Zápas o každodenný chlieb

16. Mračná nad Československom

17. Rozbitie Česko-slovenskej republiky

18. Európa – obeť diktátorov

19. Život v Slovenskom štáte

20. Veľmoci proti Hitlerovi

21. Slovenské národné povstanie

22. Porážka Nemecka a jeho spojencov

23. Rozdelenie Európy

24. Návrat Slovenska do obnovenej ČSR

25. Pod Stalinovým tieňom

26. Na západ od železnej opony

27. Na východ od železnej opony

28. Sovietizácia Československa

29. Koniec kolonializmu

30. Rovnováha strachu

31. Dve tváre komunistickej totality na Slovensku

32. Svetlá a tiene civilizácie

33. Koniec nehybnosti

34. Prevratný rok 1989

35. Na ceste k Európskej únii

36. Na ceste k demokracii a samostatnosti

37. Osudné výstrely zo Sarajeva

38. Nepoznaná sloboda

39. Škola – základ života

40. Spoluobčania či protivníci

41. Míľniky vedy a techniky

42. Zlaté dvadsiate roky?

43. Nové cesty umenia a architektúry

44. Kultúrny rozlet Slovenska

45. Život v okupovanej Európe

46. Vznik nového štátu

47. Nový štát na mape Európy

48. Aký bol Slovenský štát?

49. Neúspešný pokus o reformu

50. Umŕtvená spoločnosť

51. Umenie salónov a ulíc

52. Slovenská kultúra v podmienkach totality

53. Vstup Slovenska do EÚ a NATO

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.