Biológia – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Biológia

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 553 náučných úloh v týchto témach:

1. Ľudské sídla a ich okolie

2. Mikroorganizmy žijúce s človekom

3. Rastliny pestované v záhradách

4. Ovocné rastliny

5. Rastliny rumovísk a okrajov ciest

6. Liečivé, jedovaté a chránené rastliny

7. Okrasné rastliny

8. Živočíchy prospešné pre človeka

9. Chovateľsky významné vtáky

10. Blízki spoločníci človeka

11. Chovateľsky významné cicavce

12. Nežiaduce živočíchy v domácnostiach a pre človeka

13. Nežiaduce živočíchy v okolí ľudských obydlí

14. Živočíchy v okolí ľudských sídel

15. Iné živočíchy v blízkosti človeka

16. Rastlinná a živočíšna bunka

17. Vírusy a baktérie

18. Jednobunkové organizmy

19. Mnohobunkové organizmy

20. Stavba tela nekvitnúcich rastlín

21. Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň

22. List

23. Kvet

24. Plod a semeno

25. Rast a vývin semena. Rozmnožovanie rastlín

26. Rastlinné telo ako celok

27. Huby s plodnicou

28. Iné huby a lišajníky

29. Drobné vodné živočíchy – pŕhlivce

30. Živočíchy so schránkou – mäkkýše

31. Vnútorné parazity – ploskavce a hlístovce

32. Živočíchy s obrúčkami – obrúčkavce

33. Živočíchy s článkovaným telom – článkonožce

34. Článkonožce – hmyz

35. Stonka

36. Opakovanie tematického celku – stavba rastlín

37. Opakovanie tematického celku – huby

38. Opakovanie tematického celku – bezstavovce

39. Opakovanie tematického celku – ľudské sídla

40. Opakovanie tematického celku – bunka > mohobunkovce

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.