Slovenský jazyk – Témy 1. Ročník ZŠ admin February 24, 2023

Slovenský jazyk

Témy učiva - 1. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 812 náučných úloh v týchto témach:

1. Prípravné obdobie A, M, O, S

2. Prípravné obdobie E, L, I, V, U

3. a, A, á, Á

4. m, M

5. e, E, é

6. l, L

7. 1. opakovanie

8. i, I, í

9. v, V

10. u, U, ú

11. s, S

12. o, O, ó

13. j, J

14. z, Z

15. n, N

16. y, Y, ý

17. t, T

18. k, K

19. p, P

20. 2. opakovanie

21. š, Š

22. r, R

23. ž, Ž, ľ, Ľ

24. b, B

25. d, D

26. c, C

27. č, Č

28. h, H

29. Diktát – slová

30. ť, Ť, ď, Ď

31. ň, Ň

32. Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li

33. Dvojhlásky ia, ie, iu

34. ch, Ch

35. f, F, g, G

36. 3. opakovanie

37. Hlásková skupina ou

38. Čítanie – slová

39. dz, Dz, dž, Dž

40. ô, Ô

41. ä

42. ĺ, ŕ

43. x, X, q, Q, w, W

44. 4. opakovanie

45. Čítanie – slová

46. Diktát – slová

47. Rozprávky – kvíz

48. Rozprávkové postavy

49. Čítankové obdobie (1. časť)

50. Čítankové obdobie (2. časť)

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.