Etická výchova – Témy 5. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Etická výchova

Témy učiva - 5. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 148 náučných úloh v týchto témach:

1. Ako predísť konfliktu

2. Ako spoznať sám seba

3. Ako správne používať slová

4. Ako to povedať bez slov (v príprave, nepoužívať!!!)

5. Ako zlepšiť komunikáciu

6. Človek s veľkým srdcom

7. Dôvera v seba samého

8. Formovanie mňa samého

9. Hodnotenie správania druhých

10. Ja – kreatívec

11. Modrá planéta

12. Písomné spravodajstvo

13. Počúvanie s porozumením

14. Prekonávanie ťažkostí

15. Príprava na cestu

16. Rešpektovanie druhých

17. Riešim, riešiš, riešime

18. Sebahodnotenie

19. Sebaúcta a sebaovládanie

20. Spolu to zvládneme lepšie

21. Spôsoby komunikácie

22. Umenie prepáč a ďakujem

23. Viem sa pozdraviť a komunikovať

24. Voda a jej život

25. Vyjadrenie vlastných pocitov

26. Zásady efektívnej komunikácie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.