Matematika – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Matematika

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 579 náučných úloh v týchto témach:

1. Zlomok ako časť celku I

2. Zlomok ako časť celku II

3. Zlomok ako časť celku III

4. Rozširovanie a krátenie zlomkov I

5. Rozširovanie a krátenie zlomkov II

6. Rozširovanie a krátenie zlomkov III

7. Sčitovanie a odčitovanie zlomkov I

8. Sčitovanie a odčitovanie zlomkov II

9. Sčitovanie a odčitovanie zlomkov III

10. Násobenie a delenie zlomkov I

11. Násobenie a delenie zlomkov II

12. Násobenie a delenie zlomkov III

13. Slovné úlohy so zlomkami I

14. Slovné úlohy so zlomkami II

15. Racionálne čísla I

16. Racionálne čísla II

17. Racionálne čísla III

18. Percentá – úvod I

19. Percentá – úvod II

20. Percentá – úvod III

21. Časť prislúchajúca k počtu percent I

22. Časť prislúchajúca k počtu percent II

23. Základ I

24. Základ II

25. Počet percent

26. Slovné úlohy na percentá I

27. Slovné úlohy na percentá II

28. Slovné úlohy na percentá III

29. Jednoduché úrokovanie

30. Promile I

31. Promile II

32. Sieť kvádra a kocky

33. Jednotky objemu I

34. Jednotky objemu II

35. Objem kocky I

36. Objem kocky II

37. Objem kvádra I

38. Objem kvádra II

39. Objem kvádra III

40. Povrch kocky

41. Povrch kvádra

42. Pomer – úvod I

43. Pomer – úvod II

44. Rozdeľovanie celku v danom pomere

45. Zmena čísla v danom pomere

46. Rozličné úlohy na riešenie pomerov I

47. Rozličné úlohy na riešenie pomerov II

48. Mierka plánu a mapy I

49. Mierka plánu a mapy II

50. Priama úmernosť – jednoduché úlohy I

51. Priama úmernosť – jednoduché úlohy II

52. Nepriama úmernosť – jednoduché úlohy I

53. Nepriama úmernosť – jednoduché úlohy II

54. Trojčlenka – slovné úlohy I

55. Trojčlenka – slovné úlohy II

56. Kombinatorika

57. Smart opakovanie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.