Nemecký jazyk – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Nemecký jazyk

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 405 náučných úloh v týchto témach:

1. Modálne slovesá I.

2. Modálne slovesá II.

3. Zápor kein/nicht I.

4. Zápor kein/nicht II.

5. Privlastňovacie zámená v datíve a v akuzatíve I.

6. Privlastňovacie zámená v datíve a v akuzatíve II.

7. Ukazovacia zámená dieser, diese, dieses I.

8. Ukazovacia zámená dieser, diese, dieses II.

9. Stupňovanie prísloviek I.

10. Stupňovanie prísloviek II.

11. Skloňovanie prídavných mien s určitým členom I.

12. Skloňovanie prídavných mien s určitým členom II.

13. Skloňovanie prídavných mien s neurčitým členom I.

14. Skloňovanie prídavných mien s neurčitým členom II.

15. Predložky s datívom a akuzatívom I.

16. Predložky s datívom a akuzatívom II.

17. Slovesá s neodlúčiteľnou predponou I.

18. Slovesá s neodlúčiteľnou predponou II.

19. Rozkazovací spôsob I.

20. Rozkazovací spôsob II.

21. Perfektum pravidelných slovies (+ -ieren) I.

22. Perfektum pravidelných slovies (+ -ieren) II.

23. Perfektum pravidelných slovies s odlúčiteľnou predponou I.

24. Perfektum pravidelných slovies s odlúčiteľnou predponou II.

25. Perfektum pravidelných slovies s neodlúčiteľnou predponou I.

26. Perfektum pravidelných slovies s neodlúčiteľnou predponou II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.