Vlastiveda – Témy 4. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Vlastiveda

Témy učiva - 4. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 716 náučných úloh v týchto témach:

1. Mapa Slovenska

2. Znaky na mape

3. Grafická mierka mapy

4. Vodstvo na mape Slovenska

5. Povrch Slovenska

6. Príroda Slovenska

7. Opakovanie Slovensko na mape

8. Život v dávnej minulosti

9. Veľkomoravská ríša

10. Tatári a Turci na území dnešného Slovenska

11. Panovanie Márie Terézie

12. Ľudovít Štúr a spisovný jazyk

13. Slovensko v 20. storočí

14. Slovensko dnes

15. Opakovanie Slovensko v minulosti a dnes

16. Tatry

17. Poprad s okolím

18. Nízke Tatry

19. Liptov

20. Turiec

21. Malá Fatra a Veľká Fatra

22. Orava

23. Kysuce

24. Žilina s okolím

25. Trenčín s okolím

26. Myjava s okolím

27. Trnava s okolím

28. Záhorie

29. Malé Karpaty

30. Bratislava

31. Opakovanie Od Tatier k Dunaju

32. Podunajská rovina

33. Nitra s okolím

34. Zlaté Moravce s okolím

35. Topoľčany s okolím

36. Prievidza s okolím

37. Levice a Štúrovo s okolím

38. Štiavnické vrchy

39. Kremnické vrchy

40. Žiar nad Hronom s okolím

41. Zvolen s okolím

42. Banská Bystrica s okolím

43. Poľana

44. Lučenec s okolím

45. Rimavská Sobota s okolím

46. Rožňava s okolím

47. Opakovanie Od Dunaja po Hornád

48. Košice s okolím

49. Východoslovenská nížina

50. Humenné s okolím

51. Bardejov s okolím

52. Prešov s okolím

53. Spiš

54. Stará Ľubovňa s okolím

55. Pieniny a Spišská Magura

56. Opakovanie Od Hornádu po Dunajec

57. Pamiatky UNESCO na Slovensku

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.