Geografia – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Geografia

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 328 náučných úloh v týchto témach:

1. Pohoria, sopečná činnosť a zemetrasenia

2. Podnebie a podnebné pásma

3. Typy krajín na Zemi – Stepi a lesy mierneho pásma

4. Poloha a povrch Austrálie

5. Podnebie a vodstvo Austrálie

6. Rastlinstvo a živočíšstvo Austrálie

7. Austrália – kontinent prisťahovalcov

8. Hospodárstvo Austrálie

9. Problémy obyvateľov Austrálie

10. Tichý oceán a Oceánia

11. Polárne oblasti Zeme-Antarktída

12. Poloha Ameriky

13. Povrch a vodstvo Ameriky

14. Podnebie a typy krajín Ameriky

15. Zaujímavosti prírody Ameriky

16. Obyvateľstvo Ameriky

17. Sídla Ameriky

18. Čím je výnimočná Kanada

19. Čím sú výnimočné USA

20. Mexiko a štáty strednej Ameriky

21. Čím je výnimočná Brazília

22. Čím sú výnimočné Argentína a laplatské štáty

23. Čím sú výnimočné andské štáty

24. Hlavné problémy Ameriky

25. Cvičenie – hlavné mestá štátov Ameriky (učivo nad rámec ŠVP)

26. Cvičenie – hlavné mestá štátov Austrálie a Oceánie (učivo nad rámec ŠVP)

27. Polárne oblasti Zeme – Arktída a Grónsko

28. Život ľudí vo vysokých pohoriach

29. Polárne oblasti Zeme (učivo nad rámec ŠVP)

30. Poloha Ameriky (učivo nad rámec ŠVP)

31. Čím je výnimočná Brazília (učivo nad rámec ŠVP)

32. Slepá mapa Austrálie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.