Prírodoveda – Témy 3. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Prírodoveda

Témy učiva - 3. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 425 náučných úloh v týchto témach:

1. Látky a ich skupenstvá

2. Voda a jej zdroje

3. Voda a jej skupenstvá

4. Ako vzniká hmla, dážď, ľad a sneh

5. Kolobeh vody v prírode

6. Voda – plávajúce a neplávajúce predmety

7. Vzduch a vietor

8. Počasie

9. Teplo

10. Telesná teplota

11. Rozpúšťanie a topenie

12. Objem a hmotnosť

13. Tráviaca sústava

14. Zdravé stravovanie

15. Vylučovacia sústava

16. Pitný režim

17. Základné prejavy života živočíchov

18. Stavba tela živočíchov

19. Cicavce

20. Vtáky

21. Plazy

22. Obojživelníky

23. Ryby

24. Živočíchy bez vnútornej kostry

25. Živočíchy – poznávanie a triedenie

26. Životný cyklus rastlín

27. Rast rastlín

28. Význam poľných rastlín.

29. Význam lesa

30. Liečivé rastliny

31. Jedovaté rastliny

32. Huby

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.