Anglický jazyk – Témy 3. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Anglický jazyk

Témy učiva - 3. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 662 náučných úloh v týchto témach:

1. W-U2 – Toys (hračky)

2. W-U3 – Body (telo)

3. W-U4 – Jobs (zamestnania)

4. W-U5 – The park (park)

5. W-U6 – Family (rodina)

6. W-U7 – Clothes (oblečenie)

7. W-U8 – House (dom)

8. W-U9 – Lunch box, food (obedár, jedlo)

9. W-U10 – Friends, shapes (priatelia, tvary)

10. W-U11 – Animals, adjectives (zvieratá, príd. mená)

11. W-U12 – Food, drinks (jedlá a nápoje)

12. W-U13 – Room (izba)

13. W-U14 – Verbs (slovesá)

14. W-U15 – Beach (pláž)

15. W-U0 – Colours (farby)

16. W-U0 – Numbers 1 – 10 (čísla 1-10)

17. W-U0 – Days of the week (dni v týždni)

18. W-U1 – School things (školské veci)

19. W-U13 – Numbers 11 – 20 (čísla 11-20)

20. G-U5 – Where’s …? in, on, under

21. G-U0 (1. časť)

22. G-U1 – What’s this?

23. G-U2 – my/your, Is this …?

24. G-U3 – arm/arms, This is …/These are …

25. G-U4 – She’s/He’s …

26. G-U6 – Possessive ‘s

27. G-U7 – her/his, Are these …?

28. G-U8 – Are they in the bedroom?

29. G-U9 – I’ve got/I haven’t got…

30. G-U10 – He/She/It’s got … It hasn’t got …

31. G-U11 – I like/don’t like …

32. G-U12 – Do you like …?

33. G-U13 – There’s/There are …

34. G-U14 – He can/can’t …

35. G-U15 – Let’s …

36. G-U0 (2. časť)

37. G-Opakovanie – Articles (neurčité členy) a/an

38. G-Opakovanie – To be (sloveso byť) – is, are

39. W – room, numbers 11-20, verbs, beach (opakovanie slovnej zásoby)

40. W – colours, numbers, days (opakovanie slovnej zásoby)

41. W – school things, toys, body (opakovanie slovnej zásoby)

42. W – jobs, the park, family (opakovanie slovnej zásoby)

43. W – clothes, house, lunch box (opakovanie slovnej zásoby)

44. W – friends, shapes, animals, food, drinks (opakovanie slovnej zásoby)

45. G-U7 – The alphabet

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.