Etická výchova – Témy 1. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Etická výchova

Témy učiva - 1. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 73 náučných úloh v týchto témach:

1. Ako sa od seba líšime

2. Ďakujem, prosím a prepáč

3. Dobré vlastnosti

4. Ovládať sám seba

5. Pravidlá v rodine

6. Pravidlá v skupine

7. Rešpektujem svoje okolie

8. Spoznávam seba a ostatných

9. Tri čarovné slová

10. Úcta k môjmu okoliu

11. Viem rozlíšiť dobré správanie od zlého

12. Viem sa predstaviť

13. Viem sa riadiť pravidlami

14. Vzťahy v rodine

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.