Nemecký jazyk – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Nemecký jazyk

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 874 náučných úloh v týchto témach:

1. Základné otázky a pozdravy II.

2. Číslovky do 100 II.

3. Určitý člen II.

4. Neurčitý člen II.

5. Časovanie pravidelných slovies II.

6. Časovanie slovies so zmenou kmeňovej samohlásky II.

7. Privlastňovacie zámená v nominatíve II.

8. Osobné zámená II.

9. Časovanie a použitie slovesa finden

10. Základné otázky 1

11. Číslovky do 100 I.

12. Určitý člen I.

13. Neurčitý člen I.

14. Základné otázky, odpovede a pozdravy I.

15. Osobné zámená I.

16. Časovanie pravidelných slovies I.

17. Pomocné sloveso “haben”

18. Privlastňovacie zámená v nominatíve I.

19. Časovanie slovies so zmenou kmeňovej samohlásky I.

20. Skloňovanie osobných zámen

21. Oznamovacia veta

22. Opytovacia veta

23. Slovná zásoba L1 – Hallo

24. Slovná zásoba L2 – Schule

25. Slovná zásoba L3 – Familie

26. Slovná zásoba L4 – Geburtstag

27. Slovná zásoba L5 – Hobbys

28. Slovná zásoba L6 – Fernsehen

29. Slovná zásoba L7 – Kommunikation

30. Slovná zásoba L8 – Ferien

31. Pomocné sloveso “sein”

32. Časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase

33. Časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase – spoluhlásky t a d

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.