Domov admin January 4, 2023

SmartBooks
revolúcia v učení

Prvá inteligentná cvičebnica žiaka vyskúša, vysvetlí mu, čo nevie a precvičuje ho až do naučenia.
Obsahuje celé učivo ZŠ a 5 predmetov SŠ.
Dieťa sa učí samo.

SmartBooks
revolúcia v učení

Prvá inteligentná cvičebnica žiaka vyskúša, vysvetlí mu, čo nevie a precvičuje ho až do naučenia.
Obsahuje celé učivo ZŠ a 5 predmetov SŠ.
Dieťa sa učí samo.

Vyskúšajte revolučnú metódu:
Čo je to Smartbooks?

Predstavte si, že máte doma vlastného súkromného učiteľa, ktorý vie so žiakom precvičovať učivo až do úplného naučenia. Ovláda všetky školské predmety.
Presne pozná vedomosti a prácu žiaka.

SmartBooks je aplikácia, ktorá toto všetko a ešte oveľa viac dokáže.

Vyberte si ročník učiva

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Slovenský
jazyk

Matematika

Vlastiveda

Informatika

Etická
výchova

Anglický
jazyk

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

Náboženská
výchova

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Vlastiveda

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

Náboženská
výchova

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Vlastiveda

Informatika

Etická
výchova

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Systém zahŕňa predmety

Inteligentný systém učenia

Jedinečnosť riešenia

  • Smart učenie - oveľa rýchlejšie a ľahšie sa naučí
  • Žiak sa učí sám!
  • Súťaže v učení: Rakety a Sieň slávy deti milujú
  • Individuálny prístup
  • Jedinečný pre domáce učenie i ako doučovanie
  • Presný prehľad o učení i vedomostiach žiaka
  • Učiteľa i rodiča odbremeňuje, deti vedia viac
  • Ideálny aj pre deti so ŠVVP

18 000+ aktívnych používateľov

Pravidelne ho využíva viac ako 16 000 detí. Škola hrou vedie k lepším výsledkom.

2 000+ učiteľov

Používa ho viac než 2 000 učiteľov:
domáce úlohy, testy, suplovanie, dištančné vyučovanie, interaktívna tabuľa...

102 000+ úloh

Špeciálne náučné úlohy s vysvetlením sú základom efektívneho učenia sa.

„SmartBooks je pre učiteľov a rodičov, ktorí chcú, aby ich deti učenie bavilo a vedeli oveľa viac.”


Pre koho je SmartBooks určený?

Pre rodičov

Pre učiteľov

“Zakladateľom SmartBooks je”

Naše ocenenia

SmartBooks podporili

„Čo si myslia rodičia a učitelia o SmartBooks?”

Povedali o nás

Napísali o nás

Viac info o vzniku a priebehu celého projektu si môžete prečítať v článku, ktorý o nás napísal Forbes.

Vyskúšajte si SmartBooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu SmartBooks úplne zadarmo. Neváhajte nás aj kontaktovať, sme tu pre vás.

Viac sa dozviete v linku nižšie.