Biológia – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Biológia

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 502 náučných úloh v týchto témach:

1. Povrch tela stavovcov

2. Oporná a pohybová sústava stavovcov

3. Tráviaca sústava stavovcov

4. Dýchacia sústava stavovcov

5. Obehová sústava stavovcov

6. Močová sústava stavovcov

7. Regulačné sústavy stavovcov

8. Zmyslové orgány stavovcov

9. Rozmnožovacia sústava stavovcov

10. Rozmnožovanie stavovcov

11. Životné prejavy a správanie stavovcov

12. Význam a ochrana stavovcov

13. Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo

14. Telo ako celok

15. Povrch tela – Koža

16. Starostlivosť o kožu a jej význam

17. Oporná a pohybová sústava

18. Osová kostra

19. Kostra končatín

20. Svaly

21. Svaly človeka

22. Starostlivosť o opornú a pohybovú sústavu a ich význam. Poškodenia a poranenia kostí a svalov

23. Tráviaca sústava

24. Zložky potravy

25. Využitie potravy a premena látok

26. Zásady zdravej výživy. Poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy. Starostlivosť a jej význam

27. Dýchacia sústava

28. Dýchanie

29. Škodlivé vplyvy, starostlivosť a význam dýchacej sústavy. Zásady prvej pomoci pri ohrození života

30. Obehová sústava. Krv

31. Srdce

32. Cievy

33. Poškodenia, ochorenia, význam a starostlivosť o obehovú sústavu. Zásady prvej pomoci pri krvácaní

34. Vylučovanie

35. Regulačné sústavy (Hormonálna sústava)

36. Nervová sústava

37. Zmysly a zmyslové orgány, čuch, chuť, hmat

38. Zrak, sluch

39. Poškodenia a hygiena zraku a sluchu

40. Vyššia nervová sústava

41. Zásady prvej pomoci pri poranení mozgu a miechy. Starostlivosť a význam nervovej sústavy

42. Rozmnožovacia sústava

43. Vývin jedinca

44. Intímna hygiena a pohlavné choroby. Partnerské vzťahy a rodina

45. Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie

46. Vplyv návykových látok na zdravie človeka

47. Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie

48. Schopnosti a osobitosti človeka

49. Životný štýl – Zdravý spôsob života

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.