Geografia – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Geografia

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 393 náučných úloh v týchto témach:

1. Tematické mapy

2. Geografické súradnice, mierka

3. Historické územie a tradície

4. Poloha Slovenska

5. Povrch – nížiny, kotliny a pohoria

6. Premeny povrchu I.

7. Podnebie Slovenska

8. Vodstvo I.

9. Pôdy

10. Rastlinstvo Slovenska

11. Živočíšstvo Slovenska

12. Cestovný ruch a krásy Slovenska I.

13. Obyvateľstvo

14. Sídla

15. Nerastné suroviny

16. Priemysel Slovenska I.

17. Poľnohospodárstvo Slovenska

18. Doprava Slovenska

19. Obchod Slovenska

20. Služby na Slovensku

21. Bratislavský kraj

22. Historické udalosti na Slovensku, vznik Slovenska

23. Trnavský kraj

24. Nitriansky kraj

25. Trenčiansky kraj

26. Žilinský kraj

27. Banskobystrický kraj

28. Košický kraj

29. Prešovský kraj

30. Rozdiely medzi regiónmi Slovenska

31. Opakovanie

32. Hospodárstvo, znečistenie prírody

33. Ochrana prírody. Kalamity a prírodné hrozby

34. Krajské mestá Slovenska – slepé mapy

35. Okresné mestá Slovenska – slepé mapy

36. Pohoria Slovenska – slepé mapy

37. Priemysel Slovenska II.

38. Premeny povrchu II.

39. Vodstvo II.

40. Cestovný ruch a krásy Slovenska II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.