Etická výchova – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Etická výchova

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 108 náučných úloh v týchto témach:

1. Dôležitosť kompromisu

2. Dôležitosť počúvania pri efektívnej komunikácii

3. Efektívne riešenie konfliktov

4. Konvenčné verzus nekonvenčné správanie

5. Kritický divák

6. Ochrana pred závislosťami

7. Ochrana zdravia

8. Prínos médií v živote človeka

9. Prosociálnym správaním k zdravému životnému štýlu

10. Rovnováha medzi zábavou a povinnosťami

11. Rozdiel medzi správou a komentárom

12. Sekty

13. Typy mediálnych produktov

14. Typy závislostí

15. Výhody a nevýhody internetu

16. Vyjadrenie a prijímanie komplimentu

17. Zámer televíznych programov

18. Zásady dialógu

19. Zdravý životný štýl

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.