Náboženská výchova – Témy 5. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Náboženská výchova

Témy učiva - 5. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 225 náučných úloh v týchto témach:

1. Baránok Boží

2. Druhy modlitby

3. Evanjeliá

4. Chrám – miesto slávenia

5. Kňazstvo

6. Komunikácia prostredníctvom symbolu

7. Liturgické gestá a farby

8. Liturgické predmety

9. Liturgické úkony a postoje

10. Liturgický rok 1

11. Liturgický rok 2

12. Mária, vzor modlitby

13. Misia sv. Cyrila a Metoda

14. Modlitba ako dialóg

15. Modlitba svätých – Sv. František z Assisi

16. Modlitba v Novom zákone

17. Modlitba v Starom zákone

18. Môj ochranca

19. Nebeský pelikán

20. Obeta a jej zmysel

21. Orientujeme sa vo Svätom písme

22. Otče náš v staroslovienčine

23. Slúžim chorým I.

24. Slúžim chorým II.

25. Sv. Terézia s Lisieux

26. Šíritelia posolstva sv. Cyrila a Metoda

27. Úvod do Svätého písma

28. Veľká noc I.

29. Veľká noc II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.