Pre rodičov admin January 5, 2023

Ste rodič dieťaťa na
základnej škole?

Aj vy v tejto dobe nemáte dostatok času a energie pri učení sa s deťmi?

Bojovali sme s podobným problémom. A našli sme riešenie. Je ním vzdelávací portál SmartBooks. Vaše dieťa sa hravejšie a rýchlejšie naučí a vy budete vidieť, ako dosahuje výsledky bez vášho veľkého úsilia.

Ste rodič dieťaťa na základnej škole?

Aj vy v tejto dobe nemáte dostatok času a energie pri učení sa s deťmi?
Bojovali sme s podobným problémom. A našli sme riešenie. Je ním vzdelávací portál SmartBooks. Vaše dieťa sa hravejšie a rýchlejšie naučí a vy budete vidieť, ako dosahuje výsledky bez vášho veľkého úsilia.

SmartBooks pre vás

poskytuje prehľad rozsahu naučenia, plnenia domácich úloh

skracuje čas potrebný na učenie sa s dieťaťom

je prispôsobený veku dieťaťa už od prvého ročníka

je ideálny na doučovanie konkrétnych predmetov

je výbornou prípravou na prijímacie skúšky na strednú školu

umožňuje vedomostné súťaže so svojimi rovesníkmi

publikuje výsledky v Sieni slávy s odmeňovaním najlepších

Aj vaše dieťa trávi veľa času hraním sa počítačových hier?
cez rozvrh hodín môžete plánovať aj domáce aktivity detí

SmartBooks obsahuje kompletné učivo 0.-9. ročníka

Spracovaných je viac ako 82 000 úloh z 18 predmetov
podľa štátneho vzdelávacieho programu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vyberte si ročník učiva

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Slovenský
jazyk

Matematika

Vlastiveda

Informatika

Etická
výchova

Anglický
jazyk

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

Náboženská
výchova

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Vlastiveda

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

Náboženská
výchova

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Vlastiveda

Informatika

Etická
výchova

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Učenie s deťmi nebolo nikdy ľahšie!

SmartBooks doma

Podporte svoje deti výučbou tam, kde sa cítia bezpečne, komfortne a bez zdĺhavých príprav. SmartBooks dá rodičom, vychovávateľom a domácim pedagógom možnosť formovať proces učenia sa dieťaťa prostredníctvom podrobných poznatkov, správ a prehľadov z každého učenia. Podľa toho je možné spolu so školou presne nastaviť vzájomnú podporu pri smerovaní žiaka.

Učenie pomocou zábavy

Okrem vypracovania DÚ a testov zadaných učiteľom, majú deti možnosť učiť sa samostatne hravou formou. SmartBooks plánuje interaktívne učenie spolu so spolužiakmi a kamarátmi. Okrem iného SmartBooks ponúka hodnotné odmeny, rôzne súťaže s podporou celkovej výučby. Zároveň hravou formou jednoducho preverí vedomosti a schopnosti.

Aj vaše dieťa trávi priveľa času hraním sa počítačových hier a menej učením?

Aj vaše dieťa trávi veľa času hraním sa počítačových hier?

Cez rozvrh hodín môžete plánovať aj domáce aktivity detí.

Súťaž o hodnotné ceny

Sieň slávy

Základom každej hry je súťažiť a snažiť sa byť najlepší. V SmartBooks sa škola stala hrou a využíva princíp bodového ohodnotenia výsledkov učenia. Žiaci si vzájomne vidia svoje umiestnenie v Sieni slávy a to ich motivuje k lepším výsledkom. Podporte vaše dieťa k zisku trofeje.

Súťaž vo vedomostiach

Motivujte deti k učeniu a podporte vzájomné súťaženie vo vedomostiach medzi rovesníkmi. Výsledky sú viditeľné v rámci triedy, školy, kraja a celej SR v Sieni slávy. Najlepší v každej kategórii sú odmenení hodnotnými cenami.

“Čo si myslia rodičia, učitelia a školy o SmartBooks?” Napísali o nás, prečítajte si.

Povedali o nás

Napísali o nás

Viac info o vzniku a priebehu celého projektu si môžete prečítať v článku, ktorý o nás napísal Forbes.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.