Prvouka – Témy 1. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Prvouka

Témy učiva - 1. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 342 náučných úloh v týchto témach:

1. Moja škola

2. Školská taška

3. V našej škole

4. Moja trieda

5. Moja rodina

6. Sluch – ucho

7. Čuch – nos, chuť – jazyk

8. Hmat – koža

9. Zdravie

10. Čas

11. Deň

12. Dni v týždni

13. Svetlo a tiene

14. Živá a neživá príroda

15. Voda

16. Živočíchy

17. Potrava živočíchov

18. Pohyb živočíchov

19. Rastliny

20. Časti tela rastlín

21. Korene rastlín

22. Stonky rastlín

23. Listy rastlín

24. Kvety rastlín

25. Plody rastlín

26. Zmysly človeka

27. Zrak – oko

28. 1. opakovanie

29. 2. opakovanie

30. 3. opakovanie

31. 4. opakovanie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.