Pre učiteľov admin January 5, 2023

Ste učiteľ, ktorý pomáha žiakom dosiahnuť lepšie výsledky?

SmartBooks sme vyvinuli spolu s učiteľmi a metodikmi. Bude vaším každodenným užitočným nástrojom pri príprave a realizácii vyučovania.

Chcete vedieť viac? Vyskúšajte ho zadarmo alebo nás kontaktujte.

Zjednodušte si prácu so SmartBooks a ...

Ste učiteľ, ktorý pomáha žiakom dosiahnuť lepšie výsledky?

SmartBooks sme vyvinuli spolu s učiteľmi a metodikmi. Bude vaším každodenným užitočným nástrojom pri príprave a realizácii vyučovania.

Chcete vedieť viac? Vyskúšajte ho zadarmo alebo nás kontaktujte.

Zjednodušte si prácu so SmartBooks a ...

 • získajte viac času na kreativitu a osobný prístup
 • okamžite preverte vedomosti a pochopenie učiva
 • zadajte jednoducho triedne a individuálne domáce úlohy
 • súťažte vedomosťami žiakov podľa triedy, školy, v rámci Slovenska
 • majte jeden pohľad na vedomosti žiaka pre učiteľa i rodiča
 • pripravte na olympiády, monitor a prijímacie skúšky
 • využite režim pre interaktívnu tabuľu
 • umožnite dištančnú, prezenčnú i hybridnú formu vzdelávania
 • tešte sa na jednoduchú a intuitívnu prácu
 • podporte zainteresovanosť, samostatnosť a motiváciu žiakov
 • zjednodušte si vzdelávanie integrovaných detí
 • majte ŠVP v plnom rozsahu pod jednou online strechou

SmartBooks obsahuje kompletné učivo 0.-9. ročníka

Spracovaných je viac ako 82 000 úloh z 18 predmetov
podľa štátneho vzdelávacieho programu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vyberte si ročník učiva

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Slovenský
jazyk

Matematika

Vlastiveda

Informatika

Etická
výchova

Anglický
jazyk

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

Náboženská
výchova

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Vlastiveda

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

Náboženská
výchova

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Vlastiveda

Informatika

Etická
výchova

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Informatika

Nemecký
jazyk

Ruský
jazyk

Geografia

Dejepis

Fyzika

Biológia

Občianska
náuka

Chémia

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zarhnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

V rámci ročníka sú zahrnuté predmety:

Kliknite na daný predmet pre podrobný rozpis

Zadávajte efektívne domáce úlohy a testy.

„Deti musia mať čas na deti.“

Čas na hru, šport a priateľov po škole je v tomto veku veľmi dôležitý. SmartBooks je viac ako vzdelávací systém a ponúka kompromis.

Zadávanie domácich úloh učiteľom voči utvrdzovaniu učiva. Rast zodpovednosti žiaka voči voľnu mimo učenia. Záujem rodiča o výsledky voči kontrole učenia. Škola hrou sa práve teraz vďaka SmartBooks stala reálnou aj pre učiteľov.

Zadávanie efektívnych domácich úloh je ľahké a intuitívne. Nie je potrebné množstvo domácich úloh na nútenú prípravu a utvrdzovanie kvality vedomostí. Dieťaťu stačí utvrdiť naučenosť na nasledujúci deň za cca 30 – 45 min.

Kontrolu a vyhodnotenie máte okamžite vďaka podrobným štatistikám výsledkov.

Smerovanie žiaka

Učiteľ vie efektívne a ľahko overiť prípravu žiaka cez SmartBooks. Má detailnú analýzu žiaka v naučenosti a problémovosti jednotlivých tém. Má zaznamenaný presný čas každej odpovede, počet opakovaní nesprávnych odpovedí, vynechanie odpovede,… až po čas správnej odpovede. Tipovanie odpovedí na otázky sa dá ľahko odhaliť. Inteligentné učenie SmartBooks je pre učiteľa a rodiča komunikačným prostredím jednoznačných dát o učení žiaka, či doma alebo v škole. Nedochádza k roztržkám, ale vzájomnej podpore v smerovaní a raste žiaka. Zabezpečuje to pozitívne hodnotenie učiteľa a stratégie školy.

Súťaž je pre žiakov, ale aj pre učiteľov.

Sútaž vo vedomostiach

Motivujte deti k učeniu a podporte vzájomné súťaženie vo vedomostiach medzi rovesníkmi. Výsledky sú viditeľné v rámci triedy, školy, kraja a celej SR v Sieni slávy. Najlepší v každej kategórii sú odmenení hodnotnými cenami. Učitelia súťažia porovnaním vedomostí žiakov podľa predmetov vo väzbe na využívanie SmartBooks počas vyučovania.

“Čo si myslia rodičia, učitelia a školy o SmartBooks?” Napísali o nás, prečítajte si.

Povedali o nás

Napísali o nás

Viac info o vzniku a priebehu celého projektu si môžete prečítať v článku, ktorý o nás napísal Forbes.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.