Chémia – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Chémia

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1271 náučných úloh v týchto témach:

1. Fyzikálne deje

2. Chemické deje

3. Chemické reakcie

4. Zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách

5. Zápis chemickej reakcie

6. Chemické zlučovanie

7. Chemický rozklad

8. Horenie

9. Horľaviny

10. Požiar a jeho hasenie

11. Opakovanie témy Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí

12. Energetické zmeny pri chemických reakciách

13. Rýchlosť chemických reakcií

14. Ako prebiehajú chemické reakcie

15. Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií

16. Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií

17. Vplyv veľkosti povrchu reaktantu na rýchlosť chemických reakcií

18. Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemických reakcií

19. Opakovanie témy Zmeny pri chemických reakciách

20. Opakovanie vedomostí z tematického celku

21. Objavujeme chémiu v našom okolí

22. Skúmame látky

23. Roztoky

24. Aké vlastnosti majú látky?

25. Voda

26. Vzduch

27. Chemické látky a zmesi

28. Delenie zložiek zmesí

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.