Etická výchova – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Etická výchova

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 141 náučných úloh v týchto témach:

1. Asertivita v každodennom živote

2. Formovanie vlastnej identity k pocitu zodpovednosti

3. Počatie a prenatálny život

4. Pohlavná zrelosť a pripravenosť

5. Pohlavné choroby

6. Pochopenie pre starších a chorých ľudí

7. Postoj voči zdravotne znevýhodneným a starším ľuďom

8. Práva a povinnosti v rodine

9. Prejavy pozornosti voči druhému pohlaviu

10. Priateľstvo medzi dievčaťom a chlapcom

11. Príčiny a riziká predčasného sexu

12. Prosociálne správanie v rodine

13. Prosociálne správanie v triednom kolektíve

14. Rešpektovanie okolia

15. Spôsoby, ako vyriešiť konflikty

16. Vnímanie sexuality

17. Vyjadrovanie názoru

18. Význam poznania silných a slabých stránok osobnosti

19. Vzťahy v rodine

20. Vzťahy v rodine a vzájomná komunikácia

21. Zásady prosociálneho správania

22. Zdravé sebavedomie a sebaúcta

23. Život bez manipulácie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.