Fyzika – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Fyzika

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 307 náučných úloh v týchto témach:

1. Slnečné žiarenie, svetlo a teplo

2. Zdroje svetla

3. Zdroje svetla (učivo nad rámec ŠVP)

4. Rozklad svetla

5. Rozklad svetla (učivo nad rámec ŠVP)

6. Skladanie farebných svetelných lúčov

7. Absorpcia svetla

8. Odraz svetla. Zákon odrazu svetla.

9. Lom svetla. Zákon lomu

10. Lom svetla. Zákon lomu (učivo nad rámec ŠVP)

11. Zobrazovanie rovinným zrkadlom

12. Zobrazovanie rovinným a guľovým zrkadlom (učivo nad rámec ŠVP)

13. Odraz svetla na guľových zrkadlách (učivo nad rámec ŠVP)

14. Šošovky. Zobrazenie spojkou. Zobrazenie rozptylkou. Praktické využitie šošoviek I.

15. Optické vlastnosti oka. Chyby oka. Okuliare.

16. Optické vlastnosti oka. Chyby oka. Okuliare. (učivo nad rámec ŠVP)

17. Priamočiare šírenie svetla.

18. Telesá pôsobia na seba silou. Účinky sily na teleso.

19. Gravitačná sila a hmotnosť telesa

20. Meranie sily. Znázornenie sily

21. Otáčavé účinky sily. Rovnovážna poloha páky

22. Skladanie síl. Skladanie dvoch rôznobežných síl. Rovnováha síl.

23. Ťažisko telesa a jeho určenie.

24. Tlaková sila

25. Sily pôsobiace na telesá v kvapalinách a plynoch.

26. Tlak v kvapaline

27. Tlak v plyne

28. Trenie. Trecia sila.

29. Trenie. Trecia sila. Výkon (učivo nad rámec ŠVP)

30. Opis pohybu telesa

31. Rovnomerný a nerovnomerný pohyb

32. Rýchlosť pohybu

33. Dráha telesa

34. Mechanická práca

35. Výkon

36. Pohybová energia telesa. Polohová energia telesa

37. Vzájomná premena pohybovej a polohovej energie telesa. Zákon zachovania energie

38. Šošovky. Zobrazenie spojkou. Zobrazenie rozptylkou. Praktické využitie šošoviek II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.