Prvouka – Témy 0. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Prvouka

Témy učiva - 0. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 382 náučných úloh v týchto témach:

1. Matematika a práca s informáciami – Čísla a vzťahy (obor do 4)

2. Matematika a práca s informáciami – Čísla a vzťahy (obor do 6)

3. Matematika a práca s informáciami – Čísla a vzťahy (obor do 10)

4. Matematika a práca s informáciami – Geometria a meranie – Orientácia

5. Matematika a práca s informáciami – Geometria a meranie – Geometrické tvary priestorové

6. Matematika a práca s informáciami – Geometria a meranie – Geometrické tvary rovinné

7. Matematika a práca s informáciami – Geometria a meranie – Orientácia v rovine (štvorcová sieť)

8. Matematika a práca s informáciami – Geometria a meranie – Usporiadanie

9. Matematika a práca s informáciami – Logika (postupnosť, vlastnosti útvarov)

10. Matematika a práca s informáciami – Logika (tvary)

11. Človek a príroda – Vnímanie prírody – Živé a neživé súčasti prírody

12. Človek a príroda – Vnímanie prírody – Ročné obdobia

13. Človek a príroda – Vnímanie prírody – Ročné obdobia, počasie

14. Človek a príroda – Rastliny (časti rastlín)

15. Človek a príroda – Rastliny (ovocie a zelenina)

16. Človek a príroda – Živočíchy – domáce zvieratá (1. časť)

17. Človek a príroda – Živočíchy – domáce zvieratá (2. časť)

18. Človek a príroda – Živočíchy – lesné a lúčne zvieratá

19. Človek a príroda – Živočíchy – Kde žijú zvieratá

20. Človek a príroda – Človek – ľudské telo

21. Človek a spoločnosť – Orientácia v čase

22. Človek a spoločnosť – Orientácia v okolí

23. Človek a spoločnosť – Dopravná výchova (dopravné prostriedky)

24. Človek a spoločnosť – Dopravná výchova (účastníci, priechod pre chodcov, semafory)

25. Človek a spoločnosť – Dopravná výchova (dopravné značky, bezpečnosť)

26. Jazyk a komunikácia – anglický jazyk – čísla 1 – 5

27. Jazyk a komunikácia – anglický jazyk – farby

28. Jazyk a komunikácia – anglický jazyk – rodina

29. Jazyk a komunikácia – anglický jazyk – časti tela

30. Jazyk a komunikácia – anglický jazyk – hračky

31. Jazyk a komunikácia – anglický jazyk – oblečenie

32. Jazyk a komunikácia – anglický jazyk – zvieratá

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.