Občianska náuka – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Občianska náuka

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 343 náučných úloh v týchto témach:

1. Potreby a statky

2. Výrobný proces

3. Ekonómia a ekonomika

4. Národné hospodárstvo a jeho odvetvia

5. Ako funguje trhové hospodárstvo

6. Podnik a podnikanie

7. Základné typy podnikania

8. Ako sa stať podnikateľom

9. História a súčasnosť používania peňazí

10. Úloha bánk v trhovej ekonomike

11. Činnosť banky, peňažného ústavu a poisťovní

12. Rodinný a štátny rozpočet

13. Sociálna politika štátu

14. Typy ekonomík

15. Trhový mechanizmus

16. Druhy poistenia

17. Euro v Slovenskej republike

18. Osobné financie

19. Hospodárenie v domácnosti

20. Štátny rozpočet

21. Dane a daňová sústava

22. Militarizácia svetového hospodárstva

23. Ochrana spotrebiteľa

24. Vplyv reklamy na spotrebiteľov

25. Práva spotrebiteľa v Európskej únii

26. Spotreba a spotrebiteľ

27. Sporenie a druhy sporenia

28. Produkty a služby bánk

29. Uspokojovanie potrieb

30. Výroba a výrobný proces

31. Základné ekonomické otázky

32. Právne formy podnikania

33. Hospodárenie podniku

34. Peniaze a funkcia peňazí

35. Banky a sporiteľne

36. Poisťovne

37. Sporenie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.