Slovenský jazyk – Témy 5. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Slovenský jazyk

Témy učiva - 5. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1597 náučných úloh v týchto témach:

1. Smart opakovanie

2. Celoročné opakovanie – v príprave

3. Prestávka, sila hlasu, dôraz II

4. Vzor dlaň a kosť II

5. Uspávanky, ľúbostné piesne II.

6. Jozef Schek: Jožinko, dieťa svojich rodičov II.

7. Opakovanie učiva 4. ročníka – tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky, vybrané slová – Spoznajme sa

8. Pozvánka do knižnice

9. Uspávanky, ľúbostné piesne I.

10. Kto je dobrý čitateľ

11. Veterný kráľ

12. Zlatá páva

13. Zberatelia ľudových rozprávok

14. Sitno

15. Zemský poklad

16. Kubove príhody

17. Miroslav Válek: Ako sa Kubo stratil

18. Štefan Moravčík: Starodávna povedačka

19. Ján Navrátil: Óda na kľúčovú dierku

20. Zbojnícke, regrútske a furmanské piesne – Hej, už sa na tej hore lístie červeneje

21. Deväťdesiatdeväť bratov a stý Ruža

22. O červenej sliepočke

23. Vták Hrom

24. Ideme s koledou – koledy

25. Hans Christian Andersen: Slimák a ružový ker

26. Milan Rúfus: Pamodaj šťastia

27. Karel Čapek: Rozprávka psia

28. Ľubomír Feldek: Nepodpísaná rozprávka

29. Roald Dahl: Čarodejnice

30. Na jarnú nôtu – pracovné piesne

31. V bábkovom divadle

32. Jevgenij Speranskij: Krása Nevídaná

33. Poznávame filmovú a televíznu rozprávku, Perinbaba

34. Literárny scenár

35. Zbojník Jurko

36. O medveďovi, čo vedel premýšľať, Školská dramatizácia textu

37. Matej kráľ a bača, historická povesť

38. Zakopaný meč pod Zoborom, historická povesť

39. Jozef Horák: Detvan a Jánošíkov poklad, miestna povesť

40. Alojz Medňanský: Čertova brázda, miestna povesť

41. Návšteva knižnice – vyhľadanie miestnej povesti

42. Mária Ďuríčková: Kôň so zelenou hrivou, miestna povesť

43. Anton Habovštiak: Tri zlaté ruže, heraldická povesť

44. Opakovanie učiva – povesť

45. Kliment: Život Konštantína

46. Jacopo de Voragine: Legenda o sv. Jurajovi

47. Mataj 1. časť, ľudová rozprávková legenda

48. Mataj 2. časť, ľudová rozprávková legenda

49. Opakovanie učiva – legenda

50. Zľudovené piesne – Keby som bol vtáčkom, Keď mi srdce choré

51. Jozef Schek: Jožinko, dieťa svojich rodičov I.

52. O tatranskom zlatom kamzíkovi

53. Tom a Jerry

54. Encyklopédie

55. 5 000 zaujímavostí o svete

56. Encyklopédia prírody

57. Prvá internetová encyklopédia

58. Opakovanie – komiks, encyklopédie

59. Opakovanie učiva 4. ročníka – tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky, vybrané slová – Dôležité otázky

60. Opakovanie učiva 4. ročníka – rozdelenie slov, spodobovanie – Slnko a príroda

61. Opakovanie učiva 4. ročníka – podstatné a prídavné mená, gramatické kategórie – Jozef Murgaš

62. Opakovanie učiva 4. ročníka – slovesá, gramatické kategórie – Rozprávajme zážitky

63. Aktívne počúvanie

64. Interview

65. Vety podľa zámeru hovoriaceho, želacie vety

66. Zvolacie vety

67. Melódia viet

68. Slovosled

69. Spodobovanie na konci slova pred prestávkou

70. Spodobovanie vo vnútri slova a na hranici slov

71. Diskusia

72. Prestávka, sila hlasu, dôraz

73. Pracujte s hlasom – prízvuk

74. Ako sa učiť?

75. Pozdrav, pohľadnica, adresa

76. Osobné základné zámená

77. Osobné privlastňovacie zámená

78. Základné a radové číslovky

79. Súkromný list, adresa

80. Vieme čítať piktogramy, grafy, mapy?

81. SMS

82. E-mail

83. Podstatné mená

84. Predložky, väzba s pádom

85. Podstatné mená mužského rodu

86. Podstatné mená – skloňovanie

87. Vzor chlap

88. Vzor hrdina

89. Správa

90. Vzor dub

91. Vzor stroj

92. Opakovanie podstatných mien mužského rodu

93. Oznámenie

94. Podstatné mená ženského rodu, vzor žena

95. Vzor ulica

96. Vecný a umelecký text

97. Pozvánka

98. Vzor dlaň a kosť I

99. Vizitka

100. Opakovanie podstatných mien ženského rodu

101. Podstatné mená stredného rodu, vzor mesto

102. Vzor srdce

103. Vzor vysvedčenie

104. Vzor dievča

105. Opakovanie podstatných mien stredného rodu

106. Plagát

107. Inzerát

108. Reklama

109. Opakovanie skloňovania podstatných mien

110. Vieme, čo je v texte dôležité?

111. Opis živočícha (opis obrázka)

112. Akostné prídavné mená

113. Stupňovanie prídavných mien

114. Opis ilustrácie/obrázka

115. Skloňovanie prídavných mien, vzor pekný

116. Vzor cudzí

117. Opis osoby

118. Opakovanie prídavných mien

119. Synonymá

120. Antonymá

121. Téma a hlavná myšlienka

122. Jednoduché rozprávanie – osnova

123. Slovesá

124. Gramatické kategórie – slovesný čas

125. Opakovanie slovies

126. Slabičné a neslabičné predpony, odvodené slová

127. Jednovýznamové a viacvýznamové slová

128. Jednoduché rozprávanie – časová postupnosť

129. Jozef a Hrdzavka

130. Prirovnania a porekadlá

131. Príslovia a pranostiky

132. Opis pracovnej činnosti – vysádzanie ihličnanov

133. Spisovný jazyk a nárečie

134. Milan Ferko – Ako sa robia zázraky

135. Rozprávky – opakovanie

136. 1. kontrolný diktát (opakovanie 4. ročníka)

137. 2. kontrolný diktát (podstatné mená)

138. 3. kontrolný diktát (prídavné mená)

139. 4. kontrolný diktát (slovesá + opakovanie)

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.