Náboženská výchova – Témy 3. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Náboženská výchova

Témy učiva - 3. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 228 náučných úloh v týchto témach:

1. Aký je Boh?

2. Apoštolské vyznanie viery

3. Cesta viery

4. Čo znamená veriť?

5. Daj pozor, aby si to nerozbil!

6. Hriech – pojem, rozdelenie

7. Ježiš je hosťom u Zacheja

8. Ježiš mi odpúšťa – sviatosť zmierenia

9. Ježiš nasycuje

10. Ježiš sa stáva chlebom

11. Kresťanská Veľká noc I

12. Kresťanská Veľká noc II

13. Krst, krstné sľuby a symboly

14. Na ceste zmierenia – spytovanie svedomia

15. Obeta ako dar

16. Poznať, konať, vidieť to, čo je v živote dôležité

17. Pozvanie na hostinu

18. Pravidlá budovania vzťahu s Bohom i s ľuďmi – Desatoro I

19. Pravidlá budovania vzťahu s Bohom i s ľuďmi – Desatoro II

20. Pravidlá pre život na slobode

21. Smrť a nový život

22. Staré musí odumrieť, aby mohlo vyrásť nové

23. Stretnutie s Ježišom

24. Svätá omša

25. Uzdravenie hluchonemého

26. Uzdravenie slepého

27. Uzdravnie človeka s ochrnutou rukou

28. Uzdravnie ochrnutého

29. Veľká sila ukrytá v malom zrnku

30. Židovská Pascha

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.