Geografia – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Geografia

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 317 náučných úloh v týchto témach:

1. Poloha a rozloha Európy

2. Povrch Európy

3. Podnebie Európy

4. Vodstvo Európy I.

5. Typy krajín v Európe

6. Korene európskej civilácie

7. Obyvateľstvo a sídla Európy I.

8. Hospodárstvo Európy

9. Doprava a cestovný ruch

10. Zjednocovanie Európy – EÚ

11. Problémy a oblasti Európy

12. Stredná Európa I.

13. Západná Európa I.

14. Severná Európa I.

15. Južná Európa I.

16. Juhovýchodná Európa I.

17. Východná Európa

18. Opakovanie Európy

19. Cvičenie – hlavné mestá štátov Európy – nepovinne (bonus)

20. Slepá mapa Európy

21. Vodstvo Európy II.

22. Obyvateľstvo a sídla Európy II.

23. Stredná Európa II.

24. Severná Európa II.

25. Západná Európa II.

26. Južná Európa II.

27. Juhovýchodná Európa II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.