Matematika – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Matematika

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 507 náučných úloh v týchto témach:

1. Druhá mocnina I

2. Druhá mocnina II

3. Mocniny – Tretia mocnina

4. Mocniny s prirodzeným exponentom, mocniteľ nula I

5. Mocniny s prirodzeným exponentom, mocniteľ nula II

6. Mocniny s prirodzeným exponentom, mocniteľ nula III

7. Odmocniny I

8. Odmocniny II

9. Odmocniny III

10. Zápis veľkých čísel pomocou mocnín čísla 10 I

11. Zápis veľkých čísel pomocou mocnín čísla 10 II

12. Riešenie lineárnych rovníc I

13. Riešenie lineárnych rovníc II

14. Riešenie lineárnych rovníc – slovné úlohy

15. Riešenie lineárnych nerovníc I

16. Riešenie lineárnych nerovníc II

17. Rovnice s neznámou v menovateli I

18. Rovnice s neznámou v menovateli II

19. Pytagorova veta I

20. Pytagorova veta II

21. Pytagorova veta III

22. Valec I

23. Valec II

24. Ihlan I

25. Ihlan II

26. Kužeľ

27. Guľa

28. Osová súmernosť I

29. Osová súmernosť II

30. Stredová súmernosť I

31. Stredová súmernosť II

32. Lineárna funkcia I

33. Lineárna funkcia II

34. Podobnosť trojuholníkov

35. Kombinatorika

36. Pravdepodobnosť

37. Štatistika

38. Sústavy lineárnych rovníc – sčitovacia metóda

39. Sústavy lineárnych rovníc – dosadzovacia (substitučná) metóda

40. Sústavy rovníc – zhrnutie učiva

41. Slovné úlohy na rovnomerný pohyb

42. Slovné úlohy na rovnomerný pohyb – pohyb oproti sebe I

43. Slovné úlohy na rovnomerný pohyb – pohyb oproti sebe II

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.