Občianska náuka – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Občianska náuka

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 412 náučných úloh v týchto témach:

1. Obec, v ktorej žijem

2. Minulosť a súčasnosť obce

3. Kronika, erb, vlajka, symboly mojej obce

4. Významné osobnosti obce

5. Historické pamiatky, krásy prírody v obci

6. Kultúrny, spoločenský a verejný život v obci

7. Obecná samospráva

8. Budúcnosť obce, v ktorej žijem

9. Región, v ktorom žijem

10. Moja vlasť

11. Štátne symboly SR

12. Európska únia

13. Národná a európska identita

14. Ľudská psychika

15. Psychické procesy – pocit, vnem, predstava

16. Ľudské emócie, city

17. Ľudská osobnosť

18. Schopnosti osobnosti

19. Psychológia v každodennom živote človeka

20. Učíme sa učiť

21. Štýly učenia

22. Spoločenské, sociálne skupiny

23. Socializácia jednotlivca

24. Sociálne vzťahy v skupinách

25. Pozície, roly jednotlivca v sociálnej skupine

26. Metódy merania sociálnych vzťahov v skupinách

27. Komunikácia v sociálnych skupinách

28. Spolupráca v sociálnych skupinách

29. Konflikty a ich riešenie

30. Psychické procesy – pamäť, myslenie

31. Vznik, vývoj a charakteristika ľudskej spoločnosti

32. Sociálne zmeny v spoločnosti a ich zdroje

33. Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy v nej

34. Veľké spoločenské skupiny a rozvrstvenie ľudskej spoločnosti

35. Štruktúra ľudskej spoločnosti – rasy, národy, etniká

36. Náboženská štruktúra ľudskej spoločnosti

37. Sociálne a spoločenské konflikty – vojny, terorizmus

38. Pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia

39. Kultúra a multikultúrnosť

40. Poslanie a funkcie rodiny

41. Vzťahy v rodine, fungovanie rodiny

42. Pravidlá v rodine, práva a povinnosti členov rodiny

43. História mojej rodiny, zvyky a tradície

44. Krízy v rodine

45. Komunikácia v rodine

46. Problémy, záťažové situácie v rodine

47. Zdravý spôsob života v rodine

48. Dokumenty o právach dieťaťa, Zákon o rodine

49. Hodnoty v rodine

50. Život vo viacgeneračných rodinách

51. Naši príbuzní, susedia, priatelia

52. Kolektivizmus, spolupráca v školskej triede

53. Povolania, zamestnania a ich zmeny v školskom veku

54. Komunikácia v školskej triede

55. Žiacka samospráva na základnej škole

56. Triedna samospráva

57. Školská trieda ako spoločenská skupina

58. Rovnosť, rovnakosť a rozličnosť v školských triedach

59. Vodcovia a osobnosti školskej triedy

60. Vzdelanie ako hodnota

61. Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť na základných školách

62. Môj pán učiteľ, moja pani učiteľka I.

63. Celoživotné vzdelávanie

64. Školské systémy v Európe

65. Školský systém v Slovenskej republike

66. Štruktúra obyvateľstva

67. Môj pán učiteľ, moja pani učiteľka II. (nad rámec ŠVP)

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.