Dejepis – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Dejepis

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 284 náučných úloh v týchto témach:

1. Kráľovstvo sv. Štefana 1. časť

2. Tridsaťročná vojna

3. Moháčska katastrofa

4. Misionári Konštantín a Metod

5. Život našich predkov

6. Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava

7. Veľká Morava – vláda Svätopluka

8. Ústupčivý panovník

9. Pán Váhu a Tatier

10. Zlatá baňa Uhorska

11. Prvý cisár na uhorskom tróne

12. Kráľ s havranom v erbe

13. Talianske mestské štáty

14. Európa humanistov – filozofov a vedcov

15. Európa si podmaňuje svet

16. Objavitelia a objavovaní

17. Reformácia a katolícka reforma

18. Osvietenská panovníčka

19. Reformátor na tróne

20. Epocha osvietenských vzdelancov

21. Kultúrny prínos Veľkej Moravy

22. Nitrianske údelné vojvodstvo

23. Tatársky vpád

24. Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov

25. Na hranici s Osmanskou ríšou

26. Šírenie reformácie v Uhorsku

27. Bratislava – hlavné mesto Uhorska

28. Kráľovstvo sv. Štefana 2. časť

29. Franská ríša

30. Byzantská ríša

31. Nové mocné kráľovstvá stredoveku

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.