Prvouka – Témy 2. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Prvouka

Témy učiva - 2. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 567 náučných úloh v týchto témach:

1. Spomíname na prázdniny

2. Dopravné prostriedky

3. Bezpečnosť na ceste

4. Bezpečnosť na ceste (dopravné značky)

5. Ako nezablúdiť – plán

6. Krajina v okolí

7. Naša krajina – Slovensko

8. Meriame čas

9. Rok v kalendári (1. časť)

10. Rok v kalendári (2. časť)

11. Cestovateľská správa o cestovaní (písomná práca)

12. Pamiatka zosnulých

13. Kostra

14. Svaly

15. Záchrana ľudského života

16. Hasenie požiaru

17. Bezpečnosť a poriadok

18. Povolania ľudí

19. Cestovateľská správa o človeku (písomná práca)

20. Vianoce, Nový rok

21. Pôda

22. Pôda a jej úrodnosť

23. Rozpúšťanie látok vo vode

24. Odparovanie vody a filtrácia

25. Cestovateľská správa o neživej prírode a prírodných javoch (písomná práca)

26. Rast a vývin živočíchov, dĺžka života

27. Živočíšne spoločenstvá

28. Spoločenstvo mravcov

29. Spoločenstvo včiel

30. Chov živočíchov a úžitok z nich

31. Veľká noc

32. Živočíchy a rastliny ako zdroj potravy človeka

33. Cestovateľská správa o živočíchoch (písomná práca)

34. Životné prostredie rastlín

35. Životné prejavy rastlín

36. Podmienky klíčenia rastlín

37. Podmienky rastu rastlín

38. Význam rastlinných semien

39. Rozširovanie semien a rastlín

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.