Matematika – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Matematika

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 627 náučných úloh v týchto témach:

1. Násobenie a delenie prirodzených čísel I

2. Násobenie a delenie prirodzených čísel II

3. Násobenie a delenie prirodzených čísel III

4. Delenie so zvyškom

5. Deliteľnosť 2, 5, 10 I

6. Deliteľnosť 2, 5, 10 II

7. Deliteľnosť prirodzených čísel (učivo nad rámec ŠvP)

8. Najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ

9. Riešenie jednoduchých slovných úloh I

10. Riešenie jednoduchých slovných úloh II

11. Poradie počtových výkonov (čo má prednosť?) I

12. Poradie počtových výkonov (čo má prednosť?) II

13. Príprava na desatinné čísla: Trochu iné čísla I

14. Príprava na desatinné čísla: Trochu iné čísla II

15. Porovnávanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel I

16. Porovnávanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel II

17. Porovnávanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel III

18. Sčítanie a odčítanie desatinných čísel I

19. Sčítanie a odčítanie desatinných čísel II

20. Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1 000… I

21. Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1 000… II

22. Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom I

23. Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom II

24. Násobenie číslami 0,1; 0,01; 0,001 …

25. Násobenie desatinného čísla desatinným číslom

26. Jednotky dĺžky I

27. Jednotky dĺžky II

28. Jednotky dĺžky III

29. Jednotky hmotnosti I

30. Jednotky hmotnosti II

31. Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom

32. Delenie desatinného čísla číslami 0,1; 0,01; 0,001…

33. Delenie desatinného čísla desatinným číslom

34. Periodické čísla

35. Obsah útvaru vo štvorcovej sieti I

36. Obsah útvaru vo štvorcovej sieti II

37. Jednotky obsahu I

38. Jednotky obsahu II

39. Jednotky obsahu III

40. Jednotky obsahu IV

41. Obvod štvorca

42. Obsah štvorca

43. Obvod obdĺžnika

44. Obsah obdĺžnika I

45. Obsah obdĺžnika II

46. Obvody a obsahy útvarov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov

47. Obvody a obsahy útvarov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov II

48. Uhol a jeho veľkosť, os uhla

49. Veľkosť uhla v stupňoch a minútach

50. Rozdelenie uhlov podľa veľkosti I

51. Rozdelenie uhlov podľa veľkosti II

52. Vrcholové a susedné uhly I

53. Vrcholové a susedné uhly II

54. Operácie s uhlami

55. Zhodnosť trojuholníkov

56. Súčet vnútorných uhlov trojuholníka, vonkajšie uhly trojuholníka I

57. Súčet vnútorných uhlov trojuholníka, vonkajšie uhly trojuholníka II

58. Trojuholníková nerovnosť

59. Vlastnosti rovnoramenného a rovnostranného trojuholníka I

60. Vlastnosti rovnoramenného a rovnostranného trojuholníka II

61. Základy štatistiky a pravdepodobnosti

62. Finančná gramotnosť

63. Smart opakovanie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.