Etická výchova – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Etická výchova

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 138 náučných úloh v týchto témach:

1. Dôsledky nesprávnej životosprávy

2. Etické problémy súčasnosti

3. Etický odkaz náboženstiev

4. Formy vlastníctva

5. Hodnoty v ľudskom živote

6. Konzumná spoločnosť

7. Mravné normy

8. Ochrana spotrebiteľa

9. Potreba pomáhať

10. Potreba pravdy v živote človeka

11. Potreba vzdelávania

12. Pozitívne vzory

13. Prejavy a dôsledky sociálnej nerovnosti

14. Rešpektovanie druhých

15. Rozdiel medzi etickým a neetickým konaním

16. Starostlivosť o svoje zdravie a zdravie iných

17. Svedomie

18. Vplyv reklamy

19. Význam poznania a poznávania

20. Význam solidarity

21. Význam tajomstva a utajovania skutočností

22. Vzťah k peniazom

23. Zdravý životný štýl a stravovanie

24. Zdroje etiky

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.