Etická výchova – Témy 4. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Etická výchova

Témy učiva - 4. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 53 náučných úloh v týchto témach:

1. Ako na mňa vplýva televízia

2. Ako sa líšia chlapci od dievčat

3. Hodnota knihy

4. Ľudské práva

5. Mám ľudské práva a viem ich využiť

6. Ochrana životného prostredia

7. Príkladné správanie z môjho okolia

8. Vhodné a nevhodné správanie

9. Viem počúvať druhých

10. Vzájomná užitočnosť

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.