Fyzika – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Fyzika

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 225 náučných úloh v týchto témach:

1. Skúmame magnetické vlastnosti látok

2. Ako si vyrobiť magnet

3. Zem ako magnet

4. Skúmame elektrické vlastnosti. Elektrický náboj

5. Prenos elektrického náboja. Elektroskop

6. Elektrické pole. Telesá v elektrickom poli

7. Elektrický obvod. Vodiče a izolanty

8. Elektrický prúd v kovovom vodiči. Tepelné účinky prúdu

9. Fyzikálna veličina elektrický prúd. Meranie prúdu

10. Elektrické sily a elektrické pole vo vodiči

11. Rezistor s premenným odporom

12. Elektrické napätie. Meranie napätia I.

13. Ohmov zákon. Elektrický odpor vodiča (teória)

14. Ohmov zákon. Elektrický odpor vodiča (výpočtové príklady)

15. Závislosť elektrického odporu od vlastností vodiča

16. Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode za sebou

17. Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode vedľa seba

18. Elektrická práca. Elektrický príkon

19. Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom. Magnetické pole cievky s prúdom

20. Elektromagnet a jeho využitie

21. Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách. Elektrolýza a jej využitie

22. Chemické zdroje elektrického napätia

23. Vedenie elektrického prúdu v plynoch

24. Účinky prúdu na ľudský organizmus. Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami

25. Elektrická energia a jej premeny

26. Elektrické napätie. Meranie napätia II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.