Slovenský jazyk – Témy 2. Ročník ZŠ admin March 22, 2023

Slovenský jazyk

Témy učiva - 2. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 780 náučných úloh v týchto témach:

1. Pozdravy a predstavenie sa

2. Poznáme písmená (1. časť)

3. Poznáme písmená (2. časť)

4. Poznáme písmená (3. časť)

5. 1. diktát – opakovanie učiva z 1. ročníka

6. Abeceda

7. Nápis, tykanie a vykanie

8. Hláska a písmeno

9. Rozlišovacie znamienka (1. časť)

10. Rozlišovacie znamienka (2. časť)

11. Prosba, poďakovanie, ospravedlnenie

12. 1. písomná práca

13. 2. diktát – hláska a písmeno (ch, dz, dž)

14. Rozdelenie hlások (1. časť)

15. Rozdelenie hlások (2. časť)

16. Samohlásky (1. časť)

17. Samohlásky (2. časť)

18. Samohlásky (3. časť)

19. Výber – samohlásky

20. Cvičenie – samohlásky (1. časť)

21. Cvičenie – samohlásky (2. časť)

22. Cvičenie – samohlásky (3. časť)

23. 3. diktát – samohláska ä

24. Cvičenie – samohlásky (4. časť)

25. Cvičenie – samohlásky (5. časť)

26. Dvojhlásky (1. časť)

27. Dvojhlásky (2. časť)

28. Výber dvojhlások ia, ie alebo ja, je

29. Cvičenie – dvojhlásky (1. časť)

30. Cvičenie – dvojhlásky (2. časť)

31. 4. diktát – dvojhlásky

32. Spoluhlásky

33. Tvrdé spoluhlásky

34. Tvrdé spoluhlásky h, ch, k, g

35. Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l

36. 5. diktát – tvrdé spoluhlásky

37. Tvrdá spoluhláska h – výnimky

38. Tvrdá spoluhláska ch – výnimky

39. Tvrdá spoluhláska k – výnimky

40. Tvrdá spoluhláska g – výnimky

41. Literatúra (1. časť)

42. 2. písomná práca

43. 6. diktát – opakovanie učiva za 1. polrok

44. Mäkké spoluhlásky (1. časť)

45. Mäkké spoluhlásky (2. časť)

46. Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l – výnimky

47. Výber i/í, y/ý – tvrdé a mäkké spoluhlásky (1. časť)

48. Výber i/í, y/ý – tvrdé a mäkké spoluhlásky (2. časť)

49. 7. diktát – mäkké spoluhlásky

50. Cvičenie – Tvrdé a mäkké spoluhlásky (1. časť)

51. Cvičenie – Tvrdé a mäkké spoluhlásky (2. časť)

52. Cvičenie – Tvrdé a mäkké spoluhlásky (3. časť)

53. Cvičenie – Tvrdé a mäkké spoluhlásky (4. časť)

54. Cvičenie – Tvrdé a mäkké spoluhlásky (5. časť)

55. 8. diktát – slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

56. Veta, slovo, slabika, hláska

57. Slabika

58. Jednoslabičné a viacslabičné slová

59. Delenie slov na slabiky

60. 3. písomná práca

61. Rozprávky – kvíz

62. Nadpis, blahoželanie, listy

63. Oznamovacie vety

64. Opytovacie vety

65. Rozkazovacie, zvolacie a želacie vety

66. Vety – opakovanie

67. Neúplné vety

68. 9. diktát – vety

69. Literatúra (2. časť)

70. 4. písomná práca

71. 10. diktát – opakovanie učiva z 2. ročníka

72. Jazykové hádanky – rébusy (1. časť)

73. Jazykové hádanky – rébusy (2. časť)

74. Jazykové hádanky – skryté slová

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.