Matematika – Témy 1. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Matematika

Témy učiva - 1. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 735 náučných úloh v týchto témach:

1. Geometria – Orientácia

2. Prirodzené čísla 1 – 6

3. Porovnávanie čísel a číselný rad do 6

4. Sčítanie a odčítanie v obore do 6

5. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 6 (1. časť – názorne s obrázkami)

6. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 6 (2. časť – názorne s číselným radom)

7. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 6 (3. časť)

8. 1. opakovanie

9. Geometria – Orientácia v štvorcovej sieti

10. Geometria – Priestorové útvary

11. Geometria – Rovinné útvary

12. Zábavné úlohy

13. Vianočné počítanie do 8

14. Prirodzené čísla do 10

15. Porovnávanie a číselný rad do 10

16. Sčítanie a odčítanie do 10 (1. časť)

17. Sčítanie a odčítanie do 10 (2. časť)

18. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 10 s počítadlom (1. časť)

19. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 10 s počítadlom (2. časť)

20. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 10 s počítadlom (3. časť)

21. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 10 s počítadlom (4. časť)

22. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 10 (1. časť)

23. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 10 (2. časť)

24. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 10 (3. časť)

25. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 10 (4. časť)

26. Rovnice a nerovnice do 10

27. Cvičenie – Rovnice do 10 (1. časť)

28. Cvičenie – Rovnice do 10 (2. časť)

29. Cvičenie – Rovnice do 10 (3. časť)

30. Cvičenie – Rovncie do 10 (4. časť)

31. Cvičenie – Rovnice do 10 (5. časť)

32. 2. opakovanie

33. Prirodzené čísla do 20

34. Porovnávanie a číselný rad do 20

35. Rozklady, sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu (desiatka a jednotky)

36. Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu

37. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu s počítadlom (1. časť)

38. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu s počítadlom (2. časť)

39. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu s počítadlom (3. časť)

40. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu s počítadlom (4. časť)

41. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu (1. časť)

42. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu (2. časť)

43. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu (3. časť)

44. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu (4. časť)

45. 3. opakovanie

46. Odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného do 20

47. Cvičenie – Odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného do 20 (1. časť)

48. Cvičenie – Odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného do 20 (2. časť)

49. Cvičenie – Odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného do 20 (3. časť)

50. Cvičenie – Odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného do 20 (4. časť)

51. Rovnice a nerovnice do 20

52. Cvičenie – Rovnice do 20 bez prechodu (1. časť)

53. Cvičenie – Rovnice do 20 bez prechodu (2. časť)

54. Cvičenie – Rovnice do 20 bez prechodu (3. časť)

55. Cvičenie – Rovnice do 20 bez prechodu (4. časť)

56. Cvičenie – Rovnice do 20 bez prechodu (5. časť)

57. Určovanie času (celé hodiny)

58. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom s počítadlom (1. časť)

59. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom s počítadlom (2. časť)

60. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom s počítadlom (3. časť)

61. Cvičenie – Sčítanie do 20 s prechodom (dynamické)

62. Cvičenie – Odčítanie do 20 s prechodom (dynamické)

63. 4. opakovanie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.